Uslovi saradnje

Ulazak u affiliate (partner) program
Za ulazak u program potrebno je da popunite i pošaljete prijavu. Da bi prijava bila uzeta u razmatranje, u poruci je potrebno opisati kako i gdje namjeravate promovisati mojWeb uslugu. Obavezno u poruci poslati url web stranice ili bloga na koju bi postavili oglase, blog članke ili sadržaj e-maila u kome spominjali i promovisali mojWeb. Popunjavanje prijave ne garantuje odobravanje statusa partnera. Samo odobreni partneri će dobiti affiliate (partnerski) link i pravo promocije mojWeb usluge. 

Učešće u programu je isključivo u sljedeću svrhu: da u zakonskim okvirima promovišete mojWeb uslugu kako bi primili proviziju za kupljeni mojWeb paket od strane fizičkih ili pravnih lica koja su za mojWeb uslugu saznali na vašu preporuku.

Uslovi sporazuma
Ovi uslovi počinju da važe vašom prijavom u affiliate (partnerski) program, a prestaju da važe onog trenutka kada ugasite/ bude ugašen/suspendovan vaš affiliate (partnerski) status. Uslove korištenja možemo promijeniti i naknadno što će biti objavljeno na našoj web stranici. Ako su uslovi nakon izmjena za vas neprihvatljivi, slobodni ste da otkažete vaš affiliate status u bilo kom trenutku. Ukoliko nakon objave novih uslova korištenja nastavite svoje učešće u programu smatraće se da prihvatate sve promjene.

Podaci
Ukoliko partner u svojoj prijavi ili naknadno u toku saradnje, dostavi netačne ili nepotpune informacije što se tiče identiteta, adrese ili drugih traženih informacija, mojWeb (Leftor) ima pravo da suspenduje i ugasi status partnera i ne izvrši uplatu ostvarene affiliate provizije.

Oglašavanje
Partner je u potpunosti odgovoran za oglašavanje mojWeb usluge i odgovoran je za sve materijale koji se pojavljuju na web stranici, e-mailu ili drugom prostoru na kome oglašava mojWeb.

Partner može preuzeti gotov promotivni materijal (banere i videa)sa mojWeb stranice i koristiti iste bez bilo kakve izmjene.

Partner može izraditi i vlastiti promotivni materijal, ali je potrebno da prije korištenja istog dobije pisano odobrenje. Pripremljeni materijal je u vidu zahtjeva za odobrenje potrebno poslati na info@mojweb.ba uz opis namjere korištenja. Nećemo tolerisati bilo kakvu vrstu obmane korisnika u smislu nejasnih ili nedovoljno objašnjenih reklama, lažnih tvrdnji, preuvilačnih informacija, garantovanja zarade i sl. Zabranjeno je korištenje pop-up oglasa u promociji mojWeb usluge.

Partner može bidovati na PPC mrežama za ključne reči koje imaju veze sa mojWeb uslugom u svrhu dovođenja posjeta na mojWeb web stranicu, ali ne smije koristiti nazive mojWeb, mojweb.ba, www.mojweb.ba, leftor, leftor.com. Partner može bidovati za frazu koja uključuje neki od pomenutih naziva, npr. Leftor ponuda, mojWeb usluga itd. Kod podešavanja oglas u PPC kampanji, nije dozvoljeno da se prikazuje URL www.mojWeb.ba ili mojweb.ba.

Stroga pravila i restrikcije vezane za načine oglašavanja imaju za cilj da sačuvaju integritet mojWeb brenda i reputacije. S tim u vezi, partneri i treća lica se ne smiju predstavljati kao mojWeb ili Leftor i moraju poštovati Uslove saradnje.

Affiliate praćenje
Kada neko na vašoj web stranici, blogu, e-mailu i sl. klikne na vaš affiliate link i dođe na mojWeb stranicu, u njihov internet preglednik (pretraživač, browser) će biti postavljen "cookie" ("kolačić") koji sadrži vaše affiliate korisničko ime. Ako ta osoba napravi probnu stranicu i odluči se za kupovinu mojWeb paketa, naš sistem će uplaćeni paket povezati sa vašim affiliate imenom i vama će biti pripisana provizija za prodati paket. Posjetioci koje šaljete preko vašeg affiliate linka mogu kupiti paket i kasnije, a provizija će i dalje biti vama obračunata ukoliko je cookie prisutan u njihovom pregledniku. Naš sistem je podešen da snima cookie-je 30 dana. Ovaj sistem je najsavršeniji model praćenja koji je dostupan na nivou današnjih internet tehnologija. No, ukoliko kupac promijeni računar, ili obriše istoriju iz preglednika, ili reinstalira operativni sistem itd. može se dogoditi da provizija ne bude obračunata. 

Isplata provizije
Prva isplata za sve nove partnere će biti isplaćena 60 dana nakon prvog plaćenog paketa koji je poručen preko partnerskog linka. Na taj način se mojWeb osigurava od eventualnih zloupotreba u smislu lažnih narudžbina i drugih zloupotreba.

Svaka naredna isplata se vrši jednom mjesečno u periodu od 10. – 15. u mjesecu. Partner mora imati minimalno 50,00 KM za isplatu, a ako je provizija u tom mjesecu manja, moguće je taj iznos iskoristiti za kupovinu bilo koje od Leftor usluga ili sačekati isplatu dok ne dostigne minimalni iznos.

Proviziju je moguće iskoristiti za kupovinu Leftor usluga ili umanjenje računa.

Sve troškove promocije snosi partner. 

Zloupotreba
Bilo kakvi pokušaji zloupotrebe affiliate sistema neće biti tolerisani. Ukoliko se ustanovi da je izvršena zloupotreba, mojWeb neće izvršiti isplatu i suspendovaće ili u potpunosti ugasiti status partnera koji je izvršio zloupotrebu.

Opoziv affiliate (partnerskog) statusa
Affiliate pristupnica i status partnera u programu može biti privremeno suspendovan ili trajno prekinut iz bilo kojeg od sljedećih razloga:
  • neprikladno reklamiranje (lažne tvrdnje, preuveličane informacije, garantovanje zarade),
  • pokušaji hakiranja sistema,
  • spamovanje (masovno slanje neželjenih e-mail poruka, masovno slanje poruka drugim korisnicima na društvenim mrežama itd. ..),
  • oglašavanje na stranicama koje sadrže/propagiraju nezakonite aktivnosti,
  • oglašavanje na stranicama koje sadrže pornografiju ili kockarske/kladioničarske programe čak i kada su u pitanju legalne stranice,
  • oglašavanje na stranicama na kojima prikazani url i konačni url nisu identični (stranica se ne otvara na navedenoj domeni),  
  • kršenje prava intelektualnog vlasništva,
  • vrijeđanje, prijetnje ili uznemiravanje klijenata, potencijalnih klijenata i drugih partnera.

Poverljive informacije
Stupanjem u saradnju sa mojWeb (Leftor), partner se obavezuje da će čuvati ugled LEFTOR d.o.o, kao i mojWeb brenda. Sve informacije i materijal koje saradnik dobije u bilo kom obliku (mail, telefon, ponude, materijali, razgovor i slično) se smatraju povjerljivim za vrijeme zajedničke saradnje i godinu dana nakon prestanka saradnje.

Ispunjavanjem i slanjem prijave za naš partner program potvrđujete da ste pročitali ove uslove, da ste ih razumjeli i da se slažete sa njima.
0 0