Provizija

Za svakog posjetioca koji je sa vašim partner linkom došao na našu stranicu i koji je izvršio uplatu nekog od mojWeb paketa ostvarujete proviziju.

Procenat provizije zavisi od stepena vašeg angažmana prilikom izrade web stranice: 

10% jednokratno od naplaćene godišnje cijene mojWeb paketa, umanjene za pdv i pripadajuće poreze, za partnere koji ne pružaju podršku klijentu (podrška klijentu u izradi stranice ili cjelokupna izrada web stranice za klijente je prepuštena mojWeb timu).

20% jednokratno od naplaćene godišnje cijene mojWeb paketa, umanjene za pdv i pripadajuće poreze, za partnere koji pružaju podršku klijentu u izradi web stranice i proceduri narudžbe (mojWeb tim preuzima podršku klijenta tek nakon uplate i postavljanja potpuno završene web stranice).

Partner ostvaruje proviziju na dan uplate od strane kupca.

Prva isplata za sve nove partnere će biti isplaćena 60 dana nakon prvog plaćenog paketa koji je poručen preko partnerskog linka. Na taj način se mojWeb osigurava od eventualnih zloupotreba u smislu lažnih narudžbina i drugih zloupotreba.

Svaka naredna isplata se vrši jednom mjesečno u periodu od 10. – 15. u mjesecu. Partner mora imati minimalno 50,00 KM za isplatu, a ako je provizija u tom mjesecu manja, moguće je taj iznos iskoristiti za kupovinu bilo koje od Leftor usluga ili sačekati isplatu dok ne dostigne minimalni iznos.

Proviziju je moguće iskoristiti za kupovinu Leftor usluga ili umanjenje računa.   

Sve troškove promocije snosi partner.

Tabele provizije za prodate mojWeb pakete

MOJWEB PAKET IZNOS
PAKETA
PROVIZIJA
(10%)

MINI 118,80 KM 11,90 KM
MIDI 238,80 KM 23,90 KM
MIDI PLUS 358,80 KM 35,90 KM
MAXI 478,80 KM 47,90 KM
MOJWEB PAKET IZNOS
PAKETA
PROVIZIJA
(20%)

MINI 118,80 KM 23,80 KM
MIDI 238,80 KM 47,80 KM
MIDI PLUS 358,80 KM 71,80 KM
MAXI 478,80 KM 95,80 KM
0 0